dinsdag 26 juni 2018

Eiland

Het bord in onze onthaalhoek lijkt nu op een grote zee met een heleboel eilanden.
Die eilanden hebben een speciale vorm en verwijzen naar iets. Er is een eiland dat de vorm heeft van een boek, een ander heeft de vorm van een schommel, een bezem, een tv, een muzieknoot, een kroon,....
Met een bootje van papier varen we van het ene eiland naar het andere. 
Aangekomen op het eiland volgt een passende activiteit.
Op het boek-eiland starten we telkens met een prentenboek over een thema
dat past bij de vakantie, daarna volgt een gesprek, wat prentkijken, misschien een filmpje,...
Zo hadden we op boek-eiland de volgende thema's
- vakantie thuis
- uitstapjes : naar het pretpark,...
- de zee
- zomer
- zwemmen
- op reis
- kamperen
feest-eiland : in de vorm van een kroon
daar vierden we alle verjaardagen van de kleuters die jarig zijn in de vakantie
speeleiland : in de vorm van een schommel
we gaan spelen op het speelplein
muziek-eiland : in de vorm van een muzieknoot
met z'n allen naar het Kiemmoment
letter-eiland : in de vorm van de letter e.
we brengen een bezoek aan het 1ste leerjaar.
schrijf-eiland : in de vorm van een potlood
we luisteren naar de verhalen van de koning die wil leren schrijven uit de methode: "ik pen"
sport-eiland : in de vorm van een bal
we gingen voor de laatste keer zwemmen
sportdag vandaag !! in het thema van WK-voetbal. Het was super om ze te zien !
poets-eiland : in de vorm van een bezem
we sorteren het constructie-materiaal van de bouwhoek.
We wassen de poppen en het materiaal van de poppenhoek
we wassen de tafels en de stoelen,....
Diploma-eiland : in de vorm van een baret zoals op de universiteit.
De kleuters studeren af en krijgen hun baret van afgestudeerde kleuter en hun diploma.
We doen dit heel feestelijk met een kleine receptie.
De 3de kleuterklas wordt door de andere kleuters uitgezwaaid.
                          Kippenvelmoment  !!!dinsdag 5 juni 2018

Later als ik groot ben

later als ik groot ben...
Wat wil ik worden , wat is het beroep dat ik later wil doen ?
Wat voor dingen wil ik zeker doen?
Hoe ziet mijn droomhuis eruit ?
Dit zijn de uitgangspunten bij het thema.

We hadden het over beroepen :
- Wat voor beroep hebben de mama, papa. De meeste kleuters konden dit goed uitleggen.
  Op het prowisebord zochten we passende afbeeldingen bij het beroep om goed te                kunnen uitleggen wat het beroep inhoudt.
- bij een poster over beroepen haalden we de leuke en de minder leuke kanten van elk            beroep naar voor.
-de kleuters moesten de belangrijkste elementen van een beroep naar voor brengen, de anderen  probeerden het beroep te raden.
- de kleuters mochten fantaseren over hun  eigen droomjob. Eén van de kleuters heeft            ambities om superheld te worden. Hij heeft daarna de hele namiddag getraind op het            speelplein. Hij wil vooral kunnen vliegen !!!
- we bekeken een filmpje over beroepen waarbij je een soort superheld bent zoals :                reddingswerker, brandweerman, ...
-lied uit doremi : later als ik groot ben word ik....

Wat wil later zeker doen :
- de kleuters gaan na waarvoor ze al te groot of nog  te klein zijn. ( verhaal Doremi )
-de kleuters vertellen over wat ze later zeker willen doen. Er zaten daar hele wilde plannen   bij ! Ze vonden dit heel leuk om daarover bezig te zijn.

Hoe ziet mijn droomhuis eruit.
.- we schilderen een futuristisch huis met waterverf.
- de kleuters ontwerpen hun eigen droomhuis.
- we bekijken een filmpje over hoe mensen wonen ( verschillende huizen, verschillende culturen,... )
- we proberen de ramen( juiste aantal), deuren op de juiste plaats te tekenen bij een           tekenopdracht.
  
Daarnaast zetten we ook papa even in de kijker ( gesprekjes , prentenboeken,...)  We maken een leuk en handig cadeautje. met een leuke kaart erbij.  Wacht maar af !!!!dinsdag 22 mei 2018

Verkeer

Vorige week hadden we op school de actie : Sam de verkeersslang.
Bij deze actie wordt het veilig en milieu-vriendelijk naar school gaan benadrukt. Elke dag konden de kleuters stickers verdienen door met de fiets, te voet of al carpoolend naar school te komen. Daarbij kregen ze nog extra stickers door een helm of fluo-jas te dragen. De kleuters waren heel enthousiast en deden heel erg hun best, de ouders deden ook een extra inspanning, waarvoor dank !!!! Vrijdag werden alle resultaten bekeken en iedere klas had z'n doel bereikt.Voor iedereen een pluim dus ! De hele school krijgt daarvoor een dubbele speeltijd ! 
Daardoor leek het wel passend om het thema "verkeer" daarbij te laten aansluiten.
Bij een brainstorm over de straat werden de belangrijkste elementen naar voor gehaald.
De kleuters knutselden vorige week een straat met voetpaden, fietspaden, weg. Ze deden eerst al het schilderwerk. De afwerking doen ze deze week met zebrapad, lijnen op de weg, voertuigen en voetgangers.
Daarna bekeken we de verschillende elementen nog apart.
de fiets
we namen de fiets waar en plaatsten daarbij de elementen die de fiets veilig                maken in het verkeer extra in de kijker. Er kwam ook wat techniek aan te pas. De                  kleuters ontdekten hoe de fiets vooruitgaat door het trappen op de trappers, het draaien van de ketting enz.
Ze bekeken ook de delen en de werking van de remmen en het voorlicht.
In de filmpjes ( beeldbank schooltv) konden de kleuters zien hoe je veilig kan fietsen.
Het zebrapad
Met poppetjes, een straat met zebrapad, voertuigen konden de kleuters demonstreren hoe je de straat moet oversteken. In een spel op het prowise-bord konden ze dit nog eens speels verwerken.
de verkeersborden:
We bekeken de kleur , vorm van de borden en konden de borden in een paar categorieën indelen : gevaarsborden, gebodsborden, verbodsborden. 
De kleuters bekijken daarbij situaties op praatplaten en associëren de passende borden.
verkeerslichten :
Naast de betekenis van de kleuren van de lichten werd er ook wat meer uitleg gegeven over de wisselwerking tussen de lichten voor de voetgangers en de lichten voor het andere verkeer. 
veilig in het verkeer:
de kleuters bekeken praatplaten en haalden situaties aan die veilig of gevaarlijk waren. Bij de gevaarlijke situaties werd nagegaan wat er gevaarlijk was en hoe je het beter kan doen.
Op het prowise-bord konden de kleuters bij een interactieve verkeersplaat de verschillende situaties aanklikken en verbeteren. Daarbij werd heel wat informatie over veilig bezig zijn in het verkeer meegegeven.
vervoersmiddelen:
" alles op wielen" . De kleuters maken een lijst van alle mogelijke vervoersmiddelen.
Bij de auto horen enkele opdrachten ivm ruimte.
* welke auto rijdt er voor , achter een bepaalde auto./passend inkleuren
* volg de weg van de auto en geef die in de rij van 1 tot 10 een passend cijfer
* foto's laten zien van een bepaalde opstelling, foto's ass. bij de juiste opstelling.
  de kleuters kunnen zich in de positie van de fotograaf inleven en vertellen wat ze zien          vanuit een bepaalde positie.
* het parkeerspel : om het vlugst via de lift van een parkeergarage de laatste vrije plaatsen      inpikken. De kleuters nemen kaartjes en laten de lift naar boven op naar beneden gaan tot    ze hun voertuig kunnen parkeren. Wie eerst alle voertuigen heeft kunnen parkeren is            gewonnen.
  Spannend, vooral als je dit in klasverband speelt met 2 groepen tegen elkaar!
Verder nemen we nog de tijd voor leuke liedjes , prentenboeken,filmpjes en spelletjes.


dinsdag 1 mei 2018

Robots

Naar aanleiding van de vormen even een mini-thema ertussen.
Met de vormen die ik met de plasticine maakte (kubus , balken, rollen,...)  maakte ik ( als uitvinder) een robot. Het lied uit Doremi hielp me daarbij . Het lied gaat over de belangrijkste kenmerken van een robot ( een lijf van staal, snoeren, moeren, vijzen, stijve armen, plompe benen, speciale geluiden,.... )
De kleuters konden hun eigen ervaringen kwijt in een kringgesprek en daarna gingen we aan de slag in de klas:
1 in de bouwhoek mochten ze met de verschillende constructiematerialen robots ontwerpen en construeren. Ze kregen een plaats bij de kijkkast.
2 we speelden het robotspel in de klas ( variatie op een ganzebordspel met opdrachten )
3 een beetje techniek werd aangebracht
   * experimenteren met magneten
   * experimenteren met tandwielen 
De kleuters maken een constructie waarin de tandwielen goed in elkaar moeten passen. Het systeem bevat een motor, aangedreven door een batterij en zo kunnen ze de tandwielen laten draaien. Dit vonden ze fantastisch. Ik heb al mooie , leuke creaties gezien.
    * de kleuters ontwerpen hun eigen robot.
      de benen en armen van de robot worden vastgemaakt aan de romp met splitpennen.
      Zo kunnen ze de armen en benen, hoofd laten bewegen.
3 we bekeken filmpjes over een voetbal-robot/ een mest-robot/ een grasmaaier-robot/
en als afsluiter een tekenfilmpje over een op hol geslagen robot. Best grappig.

dinsdag 24 april 2018

van puntje tot lijn tot vorm

Met een klein stipje begon een thema dat steeds maar groeide. Uitgangspunt was het boek : "de stip". 
Stippen heel dicht bij elkaar vormen zoals mieren op een rij een lijn. 
We lieten allerlei lijnen de revue passeren 
punten en lijnen
-de kleuters mochten zich uitleven om een kader te versieren met verschillende lijnen : zigzag, golvend, lussen,...
-We tekenden alleen maar met stippen/ of alleen maar met lijnen
-we zochten de weg in een doolhof door de pijlen te volgen en tekenden de weg van punt naar punt
-we tekenden nog eens de mandala
- we stopten lijnen in de lijnmachines en die veranderden de kleur of de lijn.
- met het denkspel (go-getter) kat en muis zochten de kleuters de juiste weg.
vormen
lijnen maken vormen: cirkel, vierkant, driehoek, rechthoek 
-We gingen van elke vorm de belangrijkste kenmerken na.
-Kleuters zochten de vormen op in hun omgeving
-ze fantaseerden bij elke vorm en maakten er hun eigen voorwerpen mee
-ze kregen opdrachten bij de logi-blokken en combineerden 4 eigenschappen : grootte, dikte, vorm en kleur.
-gezelschapsspelen  :voel de vorm,dobbelsteenspel ( kleur en vorm combineren), onderuit
-tekenkunstjes met vormen : de kleuters konden stappenplannen volgen en figuren ontwerpen door verschillende vormen te omlijnen en te combineren.
-we maakten een origineel kunstwerkje met vorm-mannetjes die hun eigen verhaal brengen.
-we volgden de patronen bij kralenkettingen en werkten die verder af.
- kleuters konden volop experimenteren met specifiek materiaal rond vormen.
- we bekeken de vormen in 3D en maakten met plasticine een balk, rol, bol,kubus, kegel of piramide.


donderdag 29 maart 2018

Ei , ei, ei,...

De laatste week stonden eieren in het middelpunt van de belangstelling.
-Bij de vogels :
we hadden het over vogels in de lente, het maken van een nest en wat er daar allemaal
bij komt kijken.
We bekeken vogelnesten. In een paar filmpjes konden we zien hoe de kleine vogeltjes
groot gebracht worden.
Bij het aanbrengen van het koekoekspel leerden ze deze speciale vogel kennen . Die legt dus de eieren in nesten van andere vogels. Het spel is daar op gebaseerd , dus wat uitleg was wel nodig.
-Bij heel wat andere dieren :
Bij een opsomming kwamen we tot een hele lange lijst van dieren die uit een ei komen.
We stonden even stil bij de kikker en de vlinder omdat die toch wel een spectaculaire
metamorfose doormaken.
Op beeldbank vonden we daar hele leuke filmpjes over.
In het filmpje "huisje boompje beestjes" wilden ze het grootste ei vinden om te kunnen schilderen. Daarvoor gingen ze op zoek in de dierentuin. Daar waren er wel hele speciale
eieren te zien. Daar vonden ze ook het grootste ei : het ei van de struisvogel.
de kleuters maakten ook hele mooie vlinders met strijkparels.
-Bij de kippen:
we namen  het ei van de kip waar ( buitenkant /  binnenkant )
we hadden het over de groei van een kuiken in een ei.
de kleuters konden kippen en hanen schilderen aan de hand van een stappenplan.
ik bracht de gezelschapsspelen : "jakkiebak kippenkak" en " Regenwormen " aan.
- eieren versieren
we hebben een ei uitgeblazen.
Ze konden eieren waarnemen die versierd, geschilderd waren.
We bekeken ook figuurtjes gemaakt van eieren.
Jammer dat we geen tijd meer hadden om dit in de klas ook eens te proberen.
- de paashaas brengt chocolade eieren !!!!
we hadden gesprekjes over de paashaas die eieren brengt.
De kleuters konden hun gekste ervaringen bij het zoeken van de eieren vertellen.
De kleuters maakten hun eigen paashaas met stroken papier.
Op woensdag ontdekten ze dat de paashaas was geweest.
We organiseerden een grote zoektocht in de klas. Ze vonden dit natuurlijk heel leuk en
spannend. Trots en blij gingen ze die dag naar huis met hun knutselwerkje,met daarin het chocolade-ei van de paashaas.
Elke dag konden ze ook weer luisteren naar het vervolgverhaal van Mieke en Wouter: "3 ei is een paasei". Ze genoten weer van de grappige situaties en keken elke dag uit naar het vervolg.
Vandaag brachten we in het Kiemmoment ons lentelied. De CD bleef haperen en daarom hebben we helemaal gezongen zonder begeleiding van de muziek. En zingen dat ze deden. Het is goed gelukt en blij dat ze waren . Ik was trots op m'n klasje!
Nu nog een rustig dagje en dan kunnen we genieten van de paasvakantie !
Veel plezier !

zondag 25 maart 2018

Lente

De lente laat zich buiten al voorzichtig zien. In onze klas zit de lentesfeer er ook al duidelijk in.
In de klas bracht ik een heleboel planten waarvan je nog niet goed kon zien wat het precies was . De kleuters konden de groei en de bloei volgen en konden hun waarnemingen vergelijken met de foto's , prenten op het bord.  Zo ontdekten ze dag na dag het sneeuwklokje, de krokus , hyacint, primula, blauw druifje, narcis en tulp. Dit vonden ze heel boeiend om te volgen.
Verder hadden we het nog over :
zaadjes
-wat zijn dat precies, waar komen vandaan, wat doe je er mee ?
- een proefje : wat gebeurt er al je één van de 3 belangrijke elementen niet geeft aan de          zaadjes. Zo kreeg de eerste opstelling geen aarde, de 2de opstelling geen water en de       3de opstelling geen licht , de 4de opstelling kreeg alles.
  De kleuters volgden dit aandachtig en konden na een paar dagen volgen, vaststellen dat     een zaadje wel degelijk alle elementen nodig heeft om goed te kunnen groeien. Elke morgen vlogen ze naar dat hoekje om alles te kunnen bekijken.
- de kleuters mochten deze week ook tuinkers zaaien.
- we laten ook een boon ontkiemen achter glas zodat we heel goed de verschillende fasen van het ontkiemen kunnen volgen.
bloembollen:
-wat zijn dat precies, wat doe je er mee, welke planten groeien uit een bloembol.
- de kleuters konden heel goed de bloembollen waarnemen bij de planten in de klas
- in een docu-filmpje konden ze  zien hoe die bollen tot bloei komen en wat er daarna met de bollen gebeurt.
De kleuters knutselden nog een leuk lentewerkje met bloemen. 
in de lees en schrijfhoek konden ze de namen van de bloemen stempelen.
Ze schilderden ook bloemen en die bloemen gebruik ik nu in de bloemenwinkel van de klas.
De bloemen kregen allemaal een prijs, van 1 euro tot 5 euro.
De kleuters krijgen enkel briefjes van 5 euro en mogen daarmee bloemen kopen. Ze kunnen zelf combinaties maken en zijn zo op een speelse manier bezig met het splitsen van 5. 
Ze kunnen 1 bloem kopen van 5 euro of 5 bloemen van 1 euro.
Ze kunnen combinaties maken van 3 en 2 ,4 en 1 of 2/2 en 1.
Er zijn al heel wat kleuters die dit goed begrijpen en voor wie dit nog niet zo goed door heeft er staan ook stipjes op de bloemen zodat ze de stipjes kunnen tellen.
                

maandag 5 maart 2018

...... en letters

We zijn ondertussen gestart met het tweede luik van dit grote thema cijfers en letters.
Nu staan de letters centraal. We begonnen met het opvissen van magneetletters uit een doos met daarbij het passende lied : ik heb een doos vol lettertjes.
De kleuters herkenden al heel wat letters en we konden de letters koppelen aan de beginletters van hun eigen namen.
Met de letters begon ik woorden te maken zoals "ik" en "vis". De kleuters wilden nog meer combinaties maken en we kwamen vaak tot gekke, onbestaande woorden.
Er werden een paar nieuwe activiteiten voorgesteld zoals 
-het maken van een lettermuur: elke letter van het alfabet wordt versierd, de kleuters zoeken die letter op in tijdschriften en kleven die rondom de letter; Verder tekenen ze er nog iets bij wat begint met  die letter. Het hele alfabet komt zo op de muur.
- het maken van een letterlotto : de kleuters zoeken per kaart 8 foto's uit tijdschriften die telkens met een andere letter beginnen. Bij elk plaatje komt nog het woord en de eerste letter. De letters worden voorzien van een klemmetje en kunnen met een magneet opgevist worden. De kleuters kijken of de letter bij hun kaart hoort.
Ondertussen loopt het verhaal van Indi nog steeds door en worden er nog steeds pluimen verdiend, maar nu met taalspelletjes zoals :
- rijmwoorden verzinnen
- woorden ass. bij het juiste kopje ( beginletter)
- woordstukjes klappen en tellen
- samengestelde woorden maken
- een woordslang maken ( het staartje van een woord vormt het kopje van een volgende   woord)
- woorden hakken en plakken : letters apart uitgesproken kunnen plakken tot een woord.
Vrijdag loopt het verhaal af met een prachtig einde.
De winkel in de klas is nu een letterwinkeltje. We hebben ook een heel leuk prentenboek met dezelfde titel.
De kleuters krijgen wat huiswerk en moeten thuis voorwerpen zoeken die met een bepaalde letter beginnen. Elke dag vissen we een letter uit de doos en die wordt dan de volgende dag "letter van de dag". De kleuters mogen hun voorwerpen voorstellen en in de winkel plaatsen. Vandaag was het winkeltje voor de eerste keer open en de kleuters mochten hun voorwerpen met als kopje  "d"  voorstellen. Er zaten hele leuke dingen bij en vooral heel wat dinosaurussen! 
Morgen is de letter "m" letter van de dag. Ik ben benieuwd. Het letterwinkeltje is er nog tot het einde van de week !

zondag 25 februari 2018

cijfers en ....

Met "het grote telboek van Indi" als leidraad doken we deze week de wereld van de cijfers.
Na een eerste waarneming en het benoemen van de cijfers hadden we het over het gebruik van cijfers in het dagdagelijkse leven. De kleuters ontdekten overal cijfers en waarvoor ze gebruikt worden : tellen, aangeven van tijd, kalenders, telefoon, afstandsbediening, computer, kledij en schoenen, in het verkeer, bij het meten, wegen, nummerplaat, huisnummers, prijs, leeftijd,geld, ...
De kleuters konden en kunnen deze week nog aan de slag  met :
-cijfers maken in plasticine 
-cijfers maken met Lego-blokjes ( plannetjes namaken )
-een telboekje ontwerpen  ( juist aantal voorwerpen tekenen bij elk cijfer, cijfer schrijven )
-cijfer-mandala's inkleuren
-een bundel met opdrachten ivm tellen
-een knutselwerk maken waarin hun lievelingscijfer in de kijker wordt gezet.
-experimenteren met specifiek materiaal uit de klas rond cijfers, tellen
-gezelschapsspelen zoals triominos ,monopoly,...
Daarnaast hebben we dan het verhaal van Indi, een indianenmeisje die voor haar verjaardag een verentooi wil. Dat gaat zomaar niet, ze moet elke pluim verdienen. In het verhaal krijgt ze telkens een pluim bij het helpen van dieren. De kleuters leven enorm mee met het verhaal en trachten telkens te raden wat voor plannetje Indi bedenkt om de dieren te helpen.
In de klas knutselden we onze kleine Indi en de kleuters kunnen hun pluimen verdienen bij een specifieke tel-opdracht zoals
-wat voor cijfer komt er voor of na een bepaald cijfer in de getallenrij.
-hoogste, laagste cijfer uit een reeks
-rangorde : 1ste, 2de,...
-1 meer/ 1 minder /2 meer/ 2 minder,...
-aanvullen of verminderen tot een bepaald aantal
De kleuters krijgen daarvoor telkens een mini-pluimpje voor hun Indi.
Daarnaast springen we al even over naar het 1ste leerjaar en gaan we speels aan de slag met aantallen splitsen met het splitsdoosje en het splitshuis uit het 1ste leerjaar.
Verder gaan we met het boekje van "Meneer min en mevrouw plus"  en maken we sommen.
De winkel biedt ook heel wat mogelijkheden rond tellen en volgende week gaan we daar dieper op in met opdrachten zoals :
-wat kan je kopen voor een bepaald bedrag
-ik koop 2 artikelen , ik geef 5 euro , wat moet ik terug krijgen
-ik koop een aantal artikelen , hoeveel moet ik betalen, welke geldbeugel  met het juiste aantal munten moet ik nemen.
Naast al dat denkwerk is er natuurlijk nog tijd voor leuke boeken,liedjes en versjes.

zondag 4 februari 2018

Ridders en prinsessen

We springen terug in de tijd en maken kennis met de wereld van de ridders, jonkvrouwen in hun kasteel. 
Het begon met een schatkist met attributen bij het onthaal. De kleuters waren onmiddellijk mee met het verhaal en vertelden honderduit bij de attributen van de jonkvrouwen, ridders.
Na wat prentkijken en wat praten over de typische kenmerken werden de kleuters aan het werk gezet en mochten ze hun eigen uitrusting( ridder ) of jurk, hoed en schoenen (prinses) ontwerpen. Deze ontwerpen maken een deel uit van de verkleedkleren /attributen die we maken voor ons "middeleeuws feest " op 9 februari.
De meisjes maken een hoofddeksel naar eigen ontwerp . De jongens ontwerpen hun eigen schild en deze afbeelding is ook te zien of hun wapenrok. 
Ridders woonden op een kasteel, dus werd er natuurlijk over "kastelen" gepraat. Wat was er typisch aan een kasteel en waarom ?  Met deze info konden we aan de slag om ons eigen kasteel te maken in de klas. De kleuters zijn de hele week bezig geweest om een kartonnen wand om te toveren tot een kasteel met poort, torens, kantelen en smalle vensters. Het resultaat mag er zijn en vanaf morgen mogen ze dus spelen in het kasteel. Daarbij horen natuurlijk ook de ridderzaal en de toren. Dit zijn de hoekjes die er nog bij horen waar de kleuters zich kunnen uitdossen als ridder of prinses. De kleuters hebben heel wat materiaal meegebracht en dat maakt het dus nog extra leuk !!!!
Naast de grote kasteel maken we ook een klein kasteel met een schoendoos. De basis is geschilderd en deze week maken we het kasteel af met de torens, kantelen, poort en natuurlijk , de ridders.
Verder zijn we in de denkhoek bezig met smartgames zoals "camelot" en "castle logix" en natuurlijk de kasteelpuzzel waar ze kastelen naar opdracht kunnen nabouwen. Met die opdrachten zijn ze intens bezig met ruimte en logisch inzicht.
Verder zijn er de opdrachten in Doremi en op het Prowise-bord rond het thema waar we toch ook wel even zoet zijn.
In de godsdienstmomenten praten we ook het "goede" in ieder van ons en hoe we dat kunnen toepassen in ons leven net zoals de ridder dit deed. De kleuters komen heel wat de weten over ridder Lancelot, het leven als page, schildknaap en ridder
Naast de smartgames spelen we ook het kasteelspel waar de nadruk ligt op cijfers en wat het meeste is. De kleuters die de meeste ridders heeft mag telkens de kastelen opeisen.
Dit is dus telkens heel spannend. Verder waren we nog aan het tellen met geldstukken uit de schatkist van de ridder. We deden een rekenverhaal en speels oefenen over meest, minst en 1 meer, minder,.. hoort er natuurlijk ook bij.
Via de filmpjes op het prowise-bord maken de kleuters kennis met leven van de ridder op het kasteel, een toernooi, een aanval op het kasteel. Deze filmpjes zijn heel realistisch weergegeven en de kleuters zaten ademloos te kijken.
Volgende week breng ik nog 2 leuke gezelschapsspelen van Haba aan in het ridderthema.
Verder hebben we het nog over technieken in de middeleeuwen zoals " de katapult" en het "weven van stoffen". De kleuters bekijken daarrond filmpjes en kunnen dit in het mini uitproberen.
We maken ook een foetsiepop ( een popje dat kan verdwijnen in een kokertje) . De meisjes maken een prinses en de jongens een ridder. Het kokertje waarin ze kunnen verdwijnen knutselen ze om tot een kasteel. Deze foetsiepop kunnen we goed gebruiken bij het lied van "Ridder Roderik " en zijn gade "jonkvrouw Frederique" ( die toch wel een strenge tante is en is ridder Roderik echt zo'n softy ? " De kleuters hebben telkens veel plezier bij het gesprek tussen die 2 na het liedje !!!.
Naar aanleiding van ons eigen feest gaan we natuurlijk hebben over " Feest op het kasteel" Even een kijkje nemen en praten over hoe dat gebeurde. Dan zijn we klaar voor ons eigen feest !!!


zondag 28 januari 2018

zintuigen / helemaal zen

meer foto's :https://photos.app.goo.gl/tn18r3LN1jUcAsCp1

Helemaal zen

Bij het laatste zintuig : voelen met de handen, mochten de kleuters vingerschilderen.
Het glijden met hun handen door de lijm, verf vonden de meeste super en zalig.
Ze werden er rustig van en genoten ervan.
Van daaruit was het maar een kleine stap naar het mini-thema : helemaal zen.
We hadden het over :
rust - drukte : wat maakt jou druk of rustig.
                        we deden ademhalingsspelletjes om tot rust te komen
                        we beluisterden daarbij meditatieve muziek
                        we speelden stilte-spelletjes
yoga : we bekeken foto's ivm yoga, kleuters vertelden hun eigen ervaringen.
           we deden de zonnegroet
mandala's : we tekenden de mandala van de schrijfdans
                    verder konden de kleuters mandala's inkleuren, schilderen,...
                    ze konden ook mandala's maken met klein materiaal zoals schelpen, knopen, 
                    parels,....
massage : vraag maar eens of ze jou een massage gaan geven met als naam : de carwash,
                  auto wassen. Ze zullen dat met plezier doen.
                  


zondag 14 januari 2018

5 zintuigen op een rij

Na het waarnemen van ons gezicht kwam het eerste zintuig al aan bod :
kijken met onze ogen
we deden heel wat activiteiten waarbij het nauwkeurig kijken toch wel van belang was.
bv :- een deel van iets herkennen
      - toverschilderen   ( witte wasco met daarover  ecoline)
      - tovertekenen :( tekenen met een pennetje en laten doorprenten met carbon-papier )
      - ik zie, ik zei wat jij niet ziet
      - een ontdekdoos met vergrootglazen, caleidoscoop, bewegende prenten ,spiegels,...
      - optische illusie : 2 delen van een voorwerp, bij het snel draaien zie je de figuur in z'n            geheel.
      - voorwerpen bekijken vanuit verschillende gezichtspunten
Na het experimenteren werd er wat dieper ingegaan op : hoe zien onze ogen eruit, de verschillende delen, hoe werken onze ogen. Daarbij bekeken we ook info-boekjes rond "zien".
We hadden het ook over "niet goed kunnen zien". Daarbij mochten de kleuters die een bril dragen hun ervaringen vertellen . We bekeken ook een filmpje daarrond. Ik draag lenzen dus kon ik de kleuters demonstreren hoe dat in z'n werk ging.
Het "niet kunnen zien " of blind zijn kwam ook aan bod en de kleuters konden met een blinddoek op, ervaren hoe moeilijk het is om vlot je weg te zoeken in de klas, dingen waar te nemen, iemand te herkennen.
Ze ontdekten dat als je blind bent het gebruik van de andere zintuigen heel wat intenser is om de wereld te verkennen.
De kleuters mogen hun naam in Braille natekenen Met een priknaald maken we gaatjes en maken we een soort reliëf zodat het lijkt op Braille. Dit hebben we al met mijn naam geprobeerd en het lukt. De kleuters krijgen het alfabet in Braille zodat ze de letters van hun naam kunnen vinden.
ruiken met de neus
De geurpotjes werden bovengehaald en de kleuters konden hun reukorgaan volop laten werken.
De kleuters konden toch meestal raden wat er in het potje zat en konden de geur ook goed omschrijven.
Na de waarneming namen we wat tijd om de nodige informatie te verzamelen via de docu-boekjes rond "ruiken".
We maken ook nog een geurzakje. De kleuters decoreren de stof en maken er een mooie tekening op. Ze naaien het zakje dicht aan de zijkant en vullen die met potpourri.

Volgende week komen de volgende zintuigen aan bod.
horen met de oren
We luisteren naar onze omgeving, we spelen een geluidenspel op het Prowise-bord waarbij de kleuters de geluiden moeten herkennen.
We nemen een verhaal op waarbij we de geluiden van het verhaal maken.
We spelen met de hoorkokers waarbij we identieke geluiden moeten vinden.
De kleuters krijgen ook de kans om de verhalen van  prentenboeken te beluisteren
We hebben het ook over "niet goed kunnen horen " of helemaal niet kunnen horen : doof zijn. Via een filmpje zien we dan hoe ze dit oplossen en mee leren omgaan.
proeven met de mond
De kleuters proeven etenswaren waarbij ze heel goed de verschillende smaken: zuur, zoet, bitter en zout kunnen proeven. Dit hebben ze al uitvoeriger uitgeprobeerd bij de activiteiten van de Smaakkampioen.  Een korte herhaling dus.
We komen de nodige informatie te weten via de docu-boekjes rond proeven.
voelen met de handen, huid.
voorwerpen betasten en de tastgewaarwordingen kunnen verwoorden : ruw, zacht, kleverig, stekelig, glad, hard,....
we proberen een voel-lotto uit.
We gaan ook vingerschilderen en drukken onze handen af.