dinsdag 5 juni 2018

Later als ik groot ben

later als ik groot ben...
Wat wil ik worden , wat is het beroep dat ik later wil doen ?
Wat voor dingen wil ik zeker doen?
Hoe ziet mijn droomhuis eruit ?
Dit zijn de uitgangspunten bij het thema.

We hadden het over beroepen :
- Wat voor beroep hebben de mama, papa. De meeste kleuters konden dit goed uitleggen.
  Op het prowisebord zochten we passende afbeeldingen bij het beroep om goed te                kunnen uitleggen wat het beroep inhoudt.
- bij een poster over beroepen haalden we de leuke en de minder leuke kanten van elk            beroep naar voor.
-de kleuters moesten de belangrijkste elementen van een beroep naar voor brengen, de anderen  probeerden het beroep te raden.
- de kleuters mochten fantaseren over hun  eigen droomjob. Eén van de kleuters heeft            ambities om superheld te worden. Hij heeft daarna de hele namiddag getraind op het            speelplein. Hij wil vooral kunnen vliegen !!!
- we bekeken een filmpje over beroepen waarbij je een soort superheld bent zoals :                reddingswerker, brandweerman, ...
-lied uit doremi : later als ik groot ben word ik....

Wat wil later zeker doen :
- de kleuters gaan na waarvoor ze al te groot of nog  te klein zijn. ( verhaal Doremi )
-de kleuters vertellen over wat ze later zeker willen doen. Er zaten daar hele wilde plannen   bij ! Ze vonden dit heel leuk om daarover bezig te zijn.

Hoe ziet mijn droomhuis eruit.
.- we schilderen een futuristisch huis met waterverf.
- de kleuters ontwerpen hun eigen droomhuis.
- we bekijken een filmpje over hoe mensen wonen ( verschillende huizen, verschillende culturen,... )
- we proberen de ramen( juiste aantal), deuren op de juiste plaats te tekenen bij een           tekenopdracht.
  
Daarnaast zetten we ook papa even in de kijker ( gesprekjes , prentenboeken,...)  We maken een leuk en handig cadeautje. met een leuke kaart erbij.  Wacht maar af !!!!