zondag 29 maart 2015

ik kom uit een ei

Heel wat dieren groeien in een ei en dat hebben we als deelthema van de lente wat nader bekeken. We namen eerst een kijkje bij de vogels en keken hoe dit in z'n werk gaat. We namen wat nesten en vogeleieren waar en in filmpjes op de beeldbank konden we zien hoe het er in het echt aan toe gaat. Aan de hand van het boek : ik kom uit een ei haalden we heel wat informatie over dieren die eieren leggen. We bekeken het grootste en kleinste ei, ongewone eieren, de zorg voor de eieren en de plaats waar ze de eieren leggen. We pikten 2 dieren uit om die van dichtbij te volgen : de vlinder en de kikker. Die 2 dieren maken wel een hele boeiende metamorfose door in hun groei. 
We bekeken ook verschillende eieren in de klas en sorteerden die van klein naar groot: van een vogelei ,duivenei,kippenei,ganzenei tot een emoe-ei. In een filmpje van " huisje boompje beestje " moesten ze het grootste ei gaan zoeken in de dierentuin voor Raaf.
Daarna kwamen we  tot het deelthema : kippen en eieren. Daar waren we de laatste week mee bezig. We leerden de kip en haan in hun natuurlijke omgeving kennen, want we kunnen die goed waarnemen in het kippenhok op de kleuterspeelplaats.Zo zien we elke dag  wat ze doen, hoe ze eruit zien en wat hun gewoonten zijn. Er zit een kip te broeden op een aantal eieren en de kleuters volgen dit goed op. De kleuters schilderden kippen, hanen en kuikens aan de hand van een stappenplan. Er zitten prachtige kunstwerkjes bij.
Bij kippen horen eieren en die moeten we dus ook van dichtbij bekijken. We bekeken de buitenkant en natuurlijk de binnenkant. We hadden het over eieren die je kan opeten en eieren waar er kuikens in groeien. We bekeken de groei-cyclus van het kuiken in het ei.en hoe het kuiken uit het ei komt. 
We maakten lekkere gerechtjes klaar met eieren. We kookten eieren en hielden de tijd in het oog met de zandloper en de kookwekker. We proefden van een zachtgekookt en een hardgekookt ei. Daarna volgde nog het spiegelei en de omelet. 
We zijn ondertussen ook aan het werk in ons paasbundeltje en de eerste werkjes hebben natuurlijk heel wat te maken met eieren. 
In de godsdienstmomentjes zijn we met het thema :" op weg naar Pasen" bezig. Elke dag kleuren we een voetstap in en wordt een stukje van het hele Paasgebeuren verteld. 
Mieke en Wouter zijn er ook weer en beleven weer de gekste avonturen. De kleuters gieren het uit met de dingen die kleine Wouter zegt en kijken er elke dag weer naar uit.
Pasen staat voor de deur,, dus mag een paasmand of zoiets natuurlijk niet ontbreken! Daar zijn we dus ook mee bezig. We maken er dit jaar een echte Paashaas-mand van !

zondag 22 maart 2015

Rollebolle


                                           Klik op de foto om meer te zien ! 

Lente


                                                    Klik op de foto om meer te zien !

donderdag 19 maart 2015

Daar is de lente, daar is de zon,... ( soms)

De lente is niet alleen te zien buiten, maar ook in de klas! Ik bracht wat lentebloemen mee en elke dag nemen we die waar en ontdekken we wat er precies tevoorschijn komt uit de plantjes. Zo kunnen de kleuters de narcissen, blauw druifje,krokus, primula, sneeuwklokje en hyacint elke dag volop waarnemen  en van commentaar voorzien. We hadden het over plantjes die elk jaar opnieuw uit hun bol of knol groeien en over planten de hun eigen zaadjes maken. Het boek :" zaadjes in de wind" was daar een mooie illustratie van. Het eindcommentaar van de kleuters bij elk verhaal of docu-boek is steevast : " En zo, begint het steeds opnieuw." De kleuters snappen dit wel goed. Dus gingen we zelf een stapje verder. We zijn bezig met een proefje: Wat als we bij het zaaien de zaadjes iets ontzeggen, lukt het dan nog zo goed om te ontkiemen en te groeien. Zo maakten we een proefopstelling met 4 bokaaltjes. Telkens is er iets wat ontbreekt bv geen water of geen licht of geen aarde. In 1 bokaaltje krijgen de zaadjes water ,licht,aarde. De kleuters volgen dit project heel nauwgezet en missen niets. Morgen piepen we even in de doos, heel vlug, hoe de zaadjes het doen die geen licht krijgen. Verder laten we nog een boon ontkiemen tegen de wand van een bokaaltje. Voorlopig zien we nog niets gebeuren. De boon heeft wel al veel water opgenomen. Het zal leuk zijn om het proces van het ontkiemen te kunnen volgen door de glazen wand.( Als het lukt !) Verder zijn we zelf ook nog aan de slag gegaan. De kleuters schilderden mooie bloemen voor de bloemenwinkel in de klas. Verder knutselden we ook een tuin in een brik, waar we gras in zaaien. De kleuters knutselden mooie bloemen voor hun tuin met pijpenragers en rietjes. 

maandag 9 maart 2015

Letters en cijfers

Uit de tastdoos hengelde ik een paar letters en de kleuters begonnen onmiddellijk met het verwijzen naar hun eigen naam. De l van Lorre, de s van Staf,... We zorgden dat elke beginletter van de namen aan bod kwamen. Met een paar letters erbij maakten we woorden zoals ik en vis. Na het vertellen van het prentenboek " Het letterwinkeltje" maakten we in de klas ook een letterwinkel. Elke avond visten we een magneetletter uit de letterdoos en die werd de volgende dag: "letter van de dag."  De kleuters kregen hun huiswerk mee en konden thuis voorwerpen zoeken die deze letter als beginletter (kopje ) hebben. Het was ieder morgen heel leuk om de kleuters gepakt en gezakt te zien toekomen met voorwerpen voor de letterwinkel. Ik moet zeggen, er zaten vaak heel originele voorwerpen tussen. Bedankt aan alle ouders die iedere avond ijverig mee aan het zoeken waren. De volgende letters waren letter van de dag : l, a, p,o,. Deze avond kregen ze de laatste letter mee : w.
Ik denk dat de tassen en zakken al klaar staan.
Het alfabet werd speels aangebracht  en die hebben wij nu in het groot uitgewerkt in leesletters en voorzien van tekeningen. Elke kleuter mocht een letter versieren , een tekening maken met een voorwerp met hetzelfde kopje en die letter zoeken in tijdschriften om die te gebruiken om het blad te decoreren. Verder luisterden we verder naar de avonturen van Indi en hoe telkens één veer erbij kreeg; De kleuters verdienden hun veren met kleine taal-opdrachten zoals : rijmen/ klappen van woordstukjes/ plaatjes sorteren aan de hand van het kopje van het woord / hakken en plakken ( v-i-s  = vis ) . 
Natuurlijk werd alle lees-en lettermateriaal ook extra in de kijker gezet. 
Er zijn al enkele kleuters die veel letters kennen en die ook al heel wat woorden kunnen lezen. De kleuters maakten ook hun eigen naam met leesletters en ook het stempelen van hun naam verliep vlot.
Vandaag luisterden de kleuters naar het laatste verhaal van Indi. Daarin gaf ze haar eigen verentooi weg aan een papegaai zonder staart, Net voor haar verjaardag !!!!!. De kleuters zaten ademloos te kijken en er werd toch even geslikt. Haar papa was zo trots op haar dat hij als verrassing voor een gloednieuwe verentooi zorgde met 10 veren. De kleuters genoten !!! Morgen krijgen ze hun laatste veer en mag Indi mee naar huis.
Ik voel dat de lente in de lucht hangt dus daar gaan we morgen over beginnen.

woensdag 4 maart 2015

cijfers en letters

Met wat plasticine toverde ik de cijfers van 1 tot 10 en het thema kon beginnen. De kleuters benoemden enthousiast de cijfers en legden die ook in de juiste volgorde. We hadden een gesprekje over : wat doen we met die cijfers en waar vinden we overal cijfers. Die eerste dag startte ik ook met het grote prentenboek van Indi. Indi is een indianenmeisje die heel graag een verentooi zou krijgen voor haar verjaardag. Haar vader legt haar uit dat dit niet zomaar kan . Een indiaan verdient zijn pluimen door iets goeds te doen of iemand te helpen.
Bij elke veer hoort een verhaal en Indi is onder de indruk. Ze is van plan om haar verentooi ook te verdienen en gaat aan de slag. Ze verdient pluimen door de dieren in het bos te helpen of door bv. het bos op te ruimen. Zo verzamelde Indi al een gele, groene, bruine, zwart met witte , roze en gouden veer. De kleuters knutselden ook hun eigen Indi en kunnen net zoals Indi elke dag een veer verdienen. Zo hebben ze hun eerste 5 veren al verdiend met kleine  tel-opdrachten . Bij de getallen-rij : wat voor cijfers zijn er verdwenen of wat komt er voor of na een bepaal cijfer/ Wat is het grootste, kleinste getal uit een rij/ Op de hoeveelste plaats staat een bepaald figuurtje/ 1 meer, 2 meer, 1 minder, 2 minder/ De kleuters mochten ook eenvoudige sommen uitproberen. De kleuters deden telkens heel goed hun best om hun veer te verdienen. Daarnaast boetseerden we cijfers met zoutdeeg en ze maakten hun eigen telboekje.Daarbij konden ze zelf kiezen wat ze bij elk cijfer tekenden. Bv. 1 bloem, 2 zonnen,... Er zitten hele mooie, fijne werkjes tussen. 
Een opdrachtenboekje met tel- en cijferopdrachten kwam er ook nog bij. Het cijfer-en telmateriaal uit de klas werd ook eens extra in de kijker gezet. Naast het speels aanbrengen van sommen met het boekje " meneer Min en mevrouw Plus " bracht ik ook het splitsdoosje en het splitshuisje aan uit het 1ste leerjaar. De kleuters waren heel enthousiast en wilden steeds moeilijkere opdrachten uitproberen.