woensdag 4 maart 2015

cijfers en letters

Met wat plasticine toverde ik de cijfers van 1 tot 10 en het thema kon beginnen. De kleuters benoemden enthousiast de cijfers en legden die ook in de juiste volgorde. We hadden een gesprekje over : wat doen we met die cijfers en waar vinden we overal cijfers. Die eerste dag startte ik ook met het grote prentenboek van Indi. Indi is een indianenmeisje die heel graag een verentooi zou krijgen voor haar verjaardag. Haar vader legt haar uit dat dit niet zomaar kan . Een indiaan verdient zijn pluimen door iets goeds te doen of iemand te helpen.
Bij elke veer hoort een verhaal en Indi is onder de indruk. Ze is van plan om haar verentooi ook te verdienen en gaat aan de slag. Ze verdient pluimen door de dieren in het bos te helpen of door bv. het bos op te ruimen. Zo verzamelde Indi al een gele, groene, bruine, zwart met witte , roze en gouden veer. De kleuters knutselden ook hun eigen Indi en kunnen net zoals Indi elke dag een veer verdienen. Zo hebben ze hun eerste 5 veren al verdiend met kleine  tel-opdrachten . Bij de getallen-rij : wat voor cijfers zijn er verdwenen of wat komt er voor of na een bepaal cijfer/ Wat is het grootste, kleinste getal uit een rij/ Op de hoeveelste plaats staat een bepaald figuurtje/ 1 meer, 2 meer, 1 minder, 2 minder/ De kleuters mochten ook eenvoudige sommen uitproberen. De kleuters deden telkens heel goed hun best om hun veer te verdienen. Daarnaast boetseerden we cijfers met zoutdeeg en ze maakten hun eigen telboekje.Daarbij konden ze zelf kiezen wat ze bij elk cijfer tekenden. Bv. 1 bloem, 2 zonnen,... Er zitten hele mooie, fijne werkjes tussen. 
Een opdrachtenboekje met tel- en cijferopdrachten kwam er ook nog bij. Het cijfer-en telmateriaal uit de klas werd ook eens extra in de kijker gezet. Naast het speels aanbrengen van sommen met het boekje " meneer Min en mevrouw Plus " bracht ik ook het splitsdoosje en het splitshuisje aan uit het 1ste leerjaar. De kleuters waren heel enthousiast en wilden steeds moeilijkere opdrachten uitproberen.