zondag 21 februari 2016

cijfers

Al een paar dagen staan de cijfers in de kijker. De kleuters kunnen volop aan de slag met cijfer-materiaal en cijferspelletjes. We hadden een ook gesprek over het gebruik van cijfers. Waar worden cijfers gebruikt en waarom.( hoeveelheid, inhoud meten, tijd meten, afstand meten,snelheid meten,.... ) Op een speelse manier oefenen ze ook het schrijven van de cijfers door zelf een cijferboekje te maken. De kleuters kiezen daarbij zelf wat ze bij ieder cijfer gaan tekenen. bv bij 1 een vlinder, bij 2.. 2 poppetjes, enz .... Er zitten heel originele en creatieve werkjes tussen! Elke dag vertel ik ook een stukje uit het grote telboek van Indi. Indi is een indiaan en ze kijkt al volop uit naar haar verjaardag. Als cadeau zou ze graag een verentooi krijgen. Dit gaat niet zomaar. Een indiaan moet elke veer in z'n verentooi verdienen door iets goeds te doen of iemand te helpen. Indi ziet dit volledig zitten en wil haar veren zelf verdienen. Door de dieren te helpen verdient ze zo de ene veer na de andere. De kleuters hebben ook hun eigen Indi geknutseld en kunnen net als Indi met kleine opdrachten hun eigen veer verdienen. Wij doen dat op een speelse manier met spelletjes rond de rekenhandelingen. Ze verdienden een gele veer door te weten wat voor cijfer er net voor of net na een cijfer in de getallenrij staat. Ze verdienden een roze veer door het aanduiden van het kleinste en grootste cijfer. Ze verdienden een zwart-witte veer door te bepalen op de hoeveelste plaats iets staat in de rij. Ze verdienden een bruine veer door groepjes te maken met 1 of 2 meer/ 1 of 2 minder. De kleuters verwerken die opdrachten ook nog speels in hun "telbundel van Indi". We gaan deze week nog cijfers boetseren met speeldeeg. De kleuters maken ook kennis met het splitsdoosje en het splitshuisje van het 1ste leerjaar. De kleuters maken zo op en visuele manier kennis met hoe je een getal kan splitsen. Bv. 4 dan kan zo : 1 en 3/ 2 en 2 / 0 en 4 / .....
Ik breng ook de spelen Monopoly en Triominos aan. De kleuters maken ook kennis met meneer Min en mevrouw Plus en kunnen dan al heel eenvoudige sommen maken.