maandag 22 april 2013

Cijfers en letters

In de klas zijn we al een weekje bezig rond cijfers. Het begon met bolletjes plasticine die op de maat van de muziek dansende cijfers werden. Die cijfers werden benoemd en kregen hun plaatsje in de rij. Met de cijfers uit de tastdoos werden er spelletjes gespeeld ivm de volgorde van de cijfers : wat komt net voor, net na een bepaald cijfer. Via een gesprekje , een praatplaat en een docu-boek  kwamen we te weten waar en waarom cijfers gebruikt worden. De kleuters maken zelf een cijferboekje, ze mogen bij elk cijfer iets verzinnen om te tekenen en schrijven dan het cijfer erbij. We haalden ook wat materiaal uit het 1ste leerjaar : het splitsdoosje en het splitshuisje. De kleuters vonden het heel leuk om daar mee bezig te zijn.Op een speelse manier ontdekken de kleuters het splitsen van een getal. We hadden dit natuurlijk al vooraf gedaan met popjes, magneten,....  In de denkhoek is er nu heel wat materiaal te vinden rond cijfers en tellen. ( wasknijperspel, telboekje met magneten, teldoos met de sportmannetjes,.... )
Verder zijn we ook bezig met "Het grote telboek van Indi". Indi is een indianenmeisje, het is bijna haar verjaardag en ze zou voor haar verjaardag net zo'n mooie verentooi willen als haar vader. Dit gaat zomaar niet, haar vader heeft alle veren verdiend door iets goeds te doen : iemand helpen, voor iemand zorgen,.... Indi besluit om dit ook te doen en zo haar eigen verentooi te verdienen. Verhaal na verhaal zien de kleuters hoe ze de ene veer na de andere verdient door het bos op te ruimen, door dieren te helpen. In de klas hebben de kleuters hun eigen Indi en elke dag kunnen zij ook hun eigen veertje verdienen door opdrachten ivm tellen en cijfers goed uit te voeren. Bv 1 meer , 1minder, 2 meer, 2 minder,/
op welke plaats in de rij staan de vingerpopjes / splitsen van een aantal met het splitsdoosje/ aanvullen tot... / spelen met meneertje Min en mevrouwtje Plus / ......
Intussen hebben Indi en de kleuters al 5 veren verdiend en het verhaal is nog niet uit!
In de klas bracht ik ook Monopoly-junior aan en met wat begeleiding kunnen ze dit al goed spelen. Vandaag konden ze een veer verdienen met het spel : Hoger, lager. Je kon de spanning van hun gezicht aflezen. Dit vonden ze wel leuk.
Morgen begin ik met  het thema : letters