zondag 10 september 2017

Welkom in de 3de kleuterklas !

De eerste week met als thema :" welkom in de 3de kleuterklas " is voorbij gevlogen. Spelenderwijs maakten ze kennis met de nieuwe klas : de hoeken, het  materiaal ,...
Ze leerden de klaspoppen Loes en Snoet kennen. Loes komt in de poppenspelen en brengt ook vaak liedjes en versjes aan. Snoet is eerder verlegen en stil en is gek op boeken. Iedere avond kiest hij samen met de juf aan de hand van een versje het boek om de dag af te sluiten.
De kleuters hebben hun eigen symbool gekozen en met een leuke techniek maakten we het heen- en weerschrift  een stuk vrolijker. Een tekening op het schrift maakt het dan weer heel persoonlijk.
In de klassikale momenten speelden we met een schooltas met voorwerpen een variatie op het muzikale pak. Bij het stoppen van de muziek halen ze een voorwerp uit en daarmee spelen we een klein spelletje. Telkens we dit spelen zitten er nieuwe voorwerpen in de schooltas. Op die manier zijn we speels bezig met materiaal uit de verschillende hoeken van de klas. Ze maken niet alleen kennis met het materiaal maar zijn ook speels bezig met 
       -taal( rijmen, woordstukjes klappen, ....
       -tellen  ( groeperen, splitsen, aanvullen tot,...
       -ruimte  ( bouwwerken nabouwen, plaatsbegrippen 1ste,2de,...,
       -geheugenspelen
Veel van die spelletjes zijn de voorloper van een werkje of een opdracht.
Bij het spelen en werken in de klas kunnen ze kiezen uit een gevarieerd aanbod. Elke morgen piepen we in de bek van de Pelikaan en wordt het aanbod voorgesteld.
De kleuters maakten al een opdracht in de vorm van een doolhof . We hadden in de speelzaal al gespeeld met een doolhof en waren daarbij speels bezig rond meten.
Nu mochten ze er een paar op papier maken. De opdrachten uit Doremi werden ook al voorgesteld en daar beginnen we morgen mee.
In de knutselhoek knutselden we al popjes ( een soort marionet) met schooltas en die kunnen we gebruiken bij het lied " Pas na pas na pas , naar mijn nieuwe , nieuwe klas !"
Dit liedje leerden de kleuters deze week. Misschien hoorde ze je er al iets van.
In deze hoek gaan we nog schilderen met waterverf en maken we ook nog een vriendschapsbandje.
In de godsdienstmomenten werken we nu met het thema : Welkom bij de toffe club. In die momenten proberen we het groepsgevoel een boost te geven met een paar leuke activiteiten. Het groepsgebeuren kon je al letterlijk zien bij de 1ste foto's . De kleuters moesten zo dicht mogelijk bij elkaar staan en toen werd de foto genomen. Het woord club werd uitgelegd en de kleuters illustreerden met eigen voorbeelden. We besloten onze klas een leuke clubnaam te geven : DE TOPKLAS.( aangebracht door één van de kleuters !!)
We maken deze week nog een bord met de naam erop. De kleuters mogen de letters versieren en tekenen daarbij ook hun gezicht. Dit komt op de deur van onze klas.  
We hebben ook al afspraken gemaakt en die worden aangetoond met pictogrammen. Verder leren we ook nog een clublied en verzinnen we ook een clubgroet die we dan elke morgen zullen doen bij het onthaal.
De kleuters krijgen ook hun eigen lidkaart met foto en die worden gebruikt als aanwezigheidskalender
Verder hebben we natuurlijk aandacht voor de kleuters individueel en de kleuters mogen zichzelf voorstellen en vertellen waar ze goed in zijn, wat ze graag doen, lievelingskleur, lievelingseten,......  Dit wordt verder deze week verwerkt in een kleuter-ID.
Al die gesprekjes en momenten gebruiken we dan ook om de Trotsdoos te introduceren. 
Ons eerste thema sluiten we dan heel feestelijk af met de opening van de 3de kleuterklas en daar hoort natuurlijk een kleine receptie bij !